WW-uitkering na ontslag

WW-uitkering na ontslag

Recht op een WW-uitkering?

Na uw ontslag kunt u in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Dat is echter geen vanzelfsprekendheid. Er gelden tal van eisen. Als u ontslagen bent op staande voet dan weigert het UWV een WW-uitkering toe te kennen. Ook als u zelf ontslag neemt wordt u normaliter geen uitkering toegekend. Het is dus zinvol om in een ontslagkwestie de zaak zo te regelen dat uw WW-uitkering wordt veilig gesteld. Om dit in goede banen te leiden is het verstandig dat u zich laat adviseren en bijstaan door een gespecialiseerde advocaat

Opbouw en duur van de uitkering

Als u in aanmerking komt voor een WW-uitkering krijgt u de eerste twee maanden 75% en daarna 70% van het maximum dagloon, dat op 1 januari 2012 € 191,82 (€ 4.172,09 per maand) bruto bedroeg. Uw WW-uitkering zal dus de eerste twee maanden nooit hoger zijn dan € 3.129,06 bruto en daarna maximaal € 2.920,46 bruto per maand. Het maximum-dagloon wordt ieder half jaar aangepast.

Voorwaarden WW-uitkering

U heeft recht op een WW-uitkering indien:

  • u werkloos bent en beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt;
  • er geen sprake is van een “dringende” reden voor ontslag*;
  • u zes maanden voorafgaand aan het ontslag ook hebt gewerkt.

* Van een “dringende” reden voor ontslag is sprake als uw werkgever u op staande voet mag ontslaan.

Uw uitkering duurt drie maanden indien u in de periode van 36 weken voorafgaand aan het ontslag niet ten minste 26 weken heeft gewerkt. Daarbij mag u overigens een week als een “volle week” meetellen als u in die week tenminste één dag gewerkt hebt.

Tot slot geldt nog als voorwaarde dat u pas een WW-uitkering krijgt toegekend indien u gedurende vijf jaar voorafgaande aan het ontslag over een periode van vier jaar minimaal 52 dagen per jaar hebt gewerkt.

Ingangsdatum WW-uitkering

Voor het bepalen van de ingangsdatum van uw WW-uitkering houdt het UWV rekening met de opzegtermijn die uw werkgever in acht behoort te nemen. Pas na het verstrijken van deze opzegtermijn heeft u recht op een WW-uitkering.

Dit geldt ook als ontslag plaatsvindt na een uitspraak van de kantonrechter of nadat u een vaststellingsovereenkomst (waarbij dus eigenlijk geen opzegtermijn geldt) heeft gesloten. Ook dan houdt het UWV rekening met een opzegtermijn. Dit wordt de fictieve opzegtermijn genoemd.

De wetgever veronderstelt dat u met uw werkgever regelt dat deze termijn voor ingang van de uitkering wordt vergoed door de werkgever. Als u geen regeling treft met uw werkgever heeft dat tot gevolg dat u een periode geen loon heeft en geen WW-uitkering.

Zoals u ziet kent de WW een aantal lastige valkuilen. Het is dus aan te raden om u goed te laten voorlichten over uw rechten op een WW-uitkering.