Ontslag wederzijds goedvinden

Ontslag wederzijds goedvinden

Wederzijds goedvinden

U kunt zelf uw arbeidsovereenkomst beëindigen door dat met uw werkgever af te spreken of door ontslag te nemen. Als uw werkgever geen afspraken wil maken over de beëindiging zult u de arbeidsovereenkomst moeten opzeggen met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. Deze bedraagt voor u meestal een maand. Neemt u geen of een onjuiste opzegtermijn in acht dan bestaat de mogelijkheid dat u uw werkgever een schadevergoeding moet betalen.

Heeft u afgesproken de arbeidsovereenkomst te beëindigen en heeft u daar spijt van? Het kan gebeuren dat u afspraken maakt over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst en dat u zich pas later realiseert wat de gevolgen daarvan zijn.

Ook gebeurt het regelmatig dat uw werkgever vindt dat u heeft ingestemd met het ontslag terwijl dat niet zo is.

Kijk goed uit als u ontslag neemt of instemt met beëindiging van uw arbeidsovereenkomst. Laat u zich in geval van twijfel adviseren!

Het instemmen met ontslag of zelf ontslag nemen kan namelijk tot gevolg hebben dat het UWV beslist om u geen WW-uitkering toe te kennen. Ook kan het UWV u met ingang van een latere datum of maar een deel van de WW-uitkering toekennen.