Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

Wanneer mag uw werkgever u een ontslag op staande voet geven?

Omdat ontslag op staande voet het meest vergaande middel is dat de werkgever mag toepassen, mag dat pas als er flink wat aan de hand is. De wet noemt een aantal voorbeelden zoals diefstal, geweld, grove belediging, het hardnekkig weigeren van een redelijke opdracht of bevel, bedreiging en drankmisbruik.

Bent u op staande voet ontslagen dan moet u snel in actie komen. U moet bezwaar maken tegen het ontslag door middel van een aangetekende brief. Het ontslag op staande voet heeft grote gevolgen voor de WW-uitkering. Bij een terecht of niet (tijdig) aangevochten ontslag op staande voet zal het UWV u geen WW-uitkering toekennen.

Nadat u bezwaar heeft gemaakt tegen het ontslag op staande voet wordt de zaak over het algemeen aan een rechter voorgelegd. Een rechter neemt niet snel aan dat er sprake is van een terecht ontslag op staande voet. In de praktijk blijkt vaak dat uw werkgever onvoldoende rekening heeft gehouden met uw persoonlijke omstandigheden. Het loont dus om een ontslag op staande voet kritisch te laten beoordelen en zo nodig aan te vechten. Neemt u in een dergelijk geval tijdig contact met ons voor de benodigde  juridische bijstand.