Geschorst of op non-actief gesteld

Geschorst of op non-actief gesteld?

Bent u op non-actief gesteld of geschorst

In de wet is niets over schorsing of non-actiefstelling geregeld. Vaststaat wel dat u recht heeft op loon over de periode dat u geschorst bent of op non-actief bent gesteld. Tenzij daarover in de CAO iets anders staat.

Uw werkgever moet een gegronde reden hebben om u te mogen schorsten of op non-actief te stellen. Heeft hij dat niet, dan kunt u eisen dat uw werkgever u weer toelaat tot uw werk. Het is van belang om snel actie te ondernemen.  Als u niets doet bestaat de kans dat u de indruk wekt akkoord te gaan met de schorsing. Hoe langer u wacht met het ondernemen van actie, hoe kleiner de kans dat u weer “gewoon” op uw werk kunt terugkeren.

Schorsing of non-actiefstelling is vaak een voorbode voor een naderend ontslag. Het is dus verstandig om u in zo’n geval snel in verbinding te stellen met één van onze advocaten arbeidsrecht in Groningen of Assen.