Ontslagvergoeding en kantonrechtersformule

Ontslagvergoeding en kantonrechtersformule

De kantonrechtersformule

Voor de berekening van de ontslagvergoeding wordt over het algemeen de kantonrechtersformule gehanteerd. Deze formule luidt kortgezegd: A x B x C.

A is hier een aantal dienstjaren. Daarbij tellen de dienstjaren (afgerond op hele jaren):

  • voor de 35ste verjaardag als 0,5
  • van de 35ste verjaardag tot de 45ste verjaardag als 1
  • van de 45ste verjaardag tot de 55ste verjaardag als 1,5 en
  • na de 55ste verjaardag als 2.

B is het maandloon en alle vaste, steeds terugkerende, loonbestanddelen, zoals het vakantiegeld, een dertiende maand, een vaste ploegentoeslag of een structurele overwerkvergoeding.

A en B zijn vaak zonder al te grote problemen te berekenen.

C staat voor de correctiefactor. Dit is vaak het grote twistpunt.  Als uw werkgever en u evenveel of geen enkel verwijt valt te maken voor een ontslag dan komt C uit op 1. Valt uw werkgever een verwijt te maken dan gaat de C-factor omhoog en komt deze uit boven 1. Als uw werkgever een fors verwijt valt te maken dan kan de C bijvoorbeeld op 2 uitkomen.  Daarmee wordt de uitkomst van A x B dus verdubbeld.

Ook het omgekeerde kan plaatsvinden. Als u volgens de rechter een verwijt valt te maken kan hij de C onder 1 vaststellen. Zo kan C bijvoorbeeld op 0,5 worden vastgesteld. Daarmee wordt de uitkomst van A x B dus gehalveerd. En als u een ernstig verwijt valt te maken van het ontslag kan de C zelfs op 0 uitkomen. De ontslagvergoeding komt dan ook uit op “nul”. De hoogte van de C-factor heeft een grote invloed op de uiteindelijke vergoeding.

Ook als partijen buiten de rechter om een overeenkomst sluiten tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt regelmatig gebruik gemaakt  van de kantonrechtersformule.  Partijen weten immers beiden dat dit het uitgangspunt zal zijn als zij geen overeenkomst sluiten en bij de rechter eindigen.

Het is dus verstandig om zo snel mogelijk, aan het begin van de onderhandelingen een terzakekundige advocaat in te schakelen die voor u het best mogelijke resultaat kan “uit onderhandelen”.