Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

 

“Bepaalde tijd”?

U kunt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd overeenkomen. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd komt automatisch tot een einde na het verstrijken van de ‘bepaalde tijd’. Deze bepaalde tijd kan precies volgens de kalender zijn (bijvoorbeeld een maand of een jaar), maar ook de duur van een project. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan niet voor het aflopen van deze bepaalde tijd worden opgezegd, tenzij dit in de arbeidsovereenkomst staat.

Voortzetting / verlenging

Als u na het verstrijken van de bepaalde tijd voor uw werkgever blijft werken dan heeft dat tot gevolg dat uw arbeidsovereenkomst stilzwijgend wordt voortgezet. Dit betekent dat er weer een nieuwe arbeidsovereenkomst is afgesloten voor dezelfde duur met dezelfde arbeidsvoorwaarden.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan tweemaal voor bepaalde tijd worden verlengd. Wordt uw overeenkomst daarna nog een keer (dus voor de derde maal) verlengd, dan is die vierde arbeidsovereenkomst een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hetzelfde geldt als uw arbeidsovereenkomst wordt verlengd en de totale duur van de overeenkomsten is langer dan drie jaar. Dit heeft tot gevolg dat u op de eerste dag na deze drie jaar dus al werkzaam bent op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Deze regel geldt ook als er tussen de verschillende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een tussenpoos heeft gezeten van minder dan drie maanden. Uw werkgever kan deze regel slechts omzeilen door een periode van meer dan drie maanden tussen de opvolgende arbeidsovereenkomsten te laten. De opvolgende arbeidsovereenkomst telt dan weer als een ‘eerste’ overeenkomst.

Toch kan het zo zijn dat in uw situatie andere regels gelden. In de CAO mag namelijk worden afgeweken van de verlengingsregels. Dit gebeurt ook regelmatig.

Indien u twijfelt over de vraag of er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd neemt u dan contact op voor advies. Het gebeurt namelijk geregeld dat zowel werkgever als werknemer denken dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, terwijl er volgens de wet sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.