Ontslag wegens verstoorde arbeidsrelatie

Ontslag wegens verstoorde arbeidsrelatie

Heeft u een arbeidsconflict door een verstoorde arbeidsrelatie?

Dit gebeurt regelmatig. Iets wat als een kleine ergernis of misverstand ontstaat kan uitgroeien tot een heus arbeidsconflict. Dat kan er soms toe leiden dat de situatie op de werkvloer onhoudbaar wordt. Ontslag is dan soms de enige “uitweg”. Dit kan voor u als werknemer zeer onbevredigend zijn. Bij u kan het gevoel bestaan dat er buiten u om en zonder uw schuld een verslechterde arbeidsverhouding is ontstaan.

Soms is ontslag echter niet te vermijden. Als u en uw werkgever niet meer met elkaar kunnen opschieten is een samenwerking in veel gevallen niet meer mogelijk. In die gevallen zal de rechter uw arbeidsovereenkomst ontbinden. Door goed verweer te voeren kunt u vaak toch nog aanspraak maken op een redelijke ontslagvergoeding. Die vergoeding wordt hoger naarmate u de rechter er van kunt overtuigen dat de verstoorde verhouding met name is te wijten aan de opstelling van uw werkgever.

Ook hier geldt: laat u zich niet zomaar aan de kant schuiven en vraag tijdig juridische bijstand van een gespecialiseerde advocaat.