Tarieven

Tarieven

Welk tarief rekent een advocaat?

De advocaten van RVDV Advocaten & Mediators verrichten hun werkzaamheden op basis van afgesproken uurtarief. Het uurtarief is afhankelijk van uw inkomen, het belang van uw zaak en het juridisch probleem.

Het basistarief is € 180,- per uur (inclusief kantoorkosten en exclusief 21 % BTW). Het maken van een vaste prijsafspraak is mogelijk indien van te voren redelijk ingeschat kan worden hoeveel tijd uw zaak in beslag zal nemen.

Vaste prijsafspraak

Arbeidsrecht & Ontslagrecht

Voor het rechtsgebied Arbeidsrecht & Ontslagrecht kunnen door ons de volgende werkzaamheden op basis van een  een vast tarief (inclusief btw) worden uitgevoerd:

 • Een arbeidsovereenkomst opstellen (€ 349,-)
 • Een arbeidsovereenkomst juridisch beoordelen (€ 349,-)
 • Een vaststellingsovereenkomst laten opstellen (€ 599,-)
 • Een vaststellingsovereenkomst juridisch beoordelen (€ 399,-)
 • Een verzoekschrift of verweerschrift in een pro-forma procedure opstellen (€ 499,-)

Ook voor andere arbeidsrechtelijke werkzaamheden kunnen vooraf  vaste prijsafspraken worden gemaakt. Mocht u hierover meer informatie willen neem dan contact op met onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht.

Echtscheidingen en familierecht

Voor het rechtsgebied Echtscheiding en Familierecht kunnen door ons de volgende werkzaamheden op basis van een  een vast tarief (inclusief btw) worden uitgevoerd:

 • Een ouderschapsplan opstellen (€ 199,-)
 • Een draagkrachtberekening met toelichting maken in het kader van kinderalimentatie (€ 299,-)*
 • Het opstellen en indienen van een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding zonder ouderschapsplan (€ 299,-)**
 • * Dit vaste tarief is niet geldig indien de berekening gemaakt moet worden op basis van de jaarcijfers van een onderneming of indien de maandelijkse inkomsten sterk fluctueren.
 • ** Dit vaste tarief is niet mogelijk indien u minderjarige kinderen heeft. Het opstellen van een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding is:
  – inclusief een bespreking van maximaal 1 uur
  – exclusief de bekrachtiging van een eventueel convenant
  – exclusief griffierechten en kosten van op te vragen uittreksels.
‘Pro deo advocaat’ – gesubsidieerde rechtsbijstand

Ons advocatenkantoor behandelt ook zaken in het kader van gefinancierde rechtsbijstand (ook wel pro deo advocaat genoemd). Gefinancierde rechtsbijstand betekent dat de overheid (de Raad voor Rechtsbijstand) het grootste deel van het honorarium van de advocaat betaalt. Uw advocaat kan een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand doen bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand toetst vervolgens uw inkomen en vermogen Als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand dan wordt een eigen bijdrage opgelegd. Deze eigen bijdrage moet u aan uw advocaat betalen. Voor meer informatie over de inkomens- en vermogensgrenzen kunt u de website van de Raad voor Rechtsbijstand raadplegen.

Gratis kennismakingsgesprek

Op ons advocatenkantoor bieden wij de mogelijkheid van een gratis kennismakingsgesprek van maximaal 20 minuten. In dit gesprek kunt u uw probleem voorleggen en de advocaat vertelt over de zijn werkwijze, ervaring en kennis. Ook zullen de financiële voorwaarden besproken worden.