Ontslag wegens disfunctioneren

Ontslag wegens disfunctioneren

Disfunctioneren

Het komt voor dat uw werkgever vindt dat er redenen zijn voor ontslag wegens disfunctioneren. Uw werkgever kan u echter niet zomaar een ontslag wegens disfunctioneren geven. Allereerst moet hij aantonen dat u inderdaad niet goed genoeg functioneert. Uw werkgever dient functioneringsgesprekken met u te hebben gevoerd waarin hij u heeft gewezen op de tekortkomingen. Ook moet hij tezamen met u pogingen hebben ondernomen om het functioneren te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van extra scholing, begeleiding, coaching etc. Als het verbeteren van het functioneren na zo’n “verbetertraject” uitblijft, mag uw werkgever op een gegeven moment ontslag aanvragen.

Vaak heeft de rechter het nodige aan te merken op de pogingen van de werkgever om het functioneren te verbeteren.  Het voeren van een goed verweer kan het ontslag voorkomen. En als ontslag toch wordt uitgesproken, krijgt u vaak een behoorlijke vergoeding mee. Het loont dus de moeite deskundig advies in te winnen.