Vrije huursector en sociale huursector

Vrije huursector en sociale huursector

Wat is het verschil tussen geliberaliseerde (vrije sector) woonruimte en niet geliberaliseerde woonruimte (sociale sector)?

Van een niet geliberaliseerde woning is sprake als er sprake is van zelfstandige woonruimte (eigen toegang, keuken en toilet) en de huurprijs van deze woonruimte bij aanvang van de huurovereenkomst onder de toenmalige huurprijsliberalisatiegrens lag. Dit geldt alleen voor huurovereenkomsten die op of na 1 juli 1994 tot stand zijn gekomen.

Op 1 januari 2012 is de liberalisatiegrens op € 664,66 per maand vastgesteld. Dit betekent dat huurwoningen die onder deze grens liggen behoren tot de niet geliberaliseerde huurwoningen. Indien uw huurprijs per maand hoger is dan € 664,66 (ver)huurt u een geliberaliseerde woning.

Het onderscheid tussen geliberaliseerde en niet geliberaliseerde woningen is van belang voor de regels die gelden voor de huurprijsverhogingen en servicekosten. Ten aanzien van geliberaliseerde (vrije sector) woningen geldt de huurprijsverhoging die partijen contractueel zijn overeengekomen. Voor deze vrije sector woningen is de wettelijke regeling voor huurverhogingen en servicekosten niet van toepassing verklaard. In dit opzicht geniet de huurder van een vrije sector woning minder huurbescherming dan de huurder van een sociale sector woning.