Onderhoud huurwoning

Onderhoud huurwoning

Wie is verantwoordelijk voor onderhoud?

De verhuurder heeft de plicht om de zaak die hij verhuurt in goede staat te houden. Dat betekent echter niet dat al het onderhoud van de zaak voor rekening van de verhuurder komt.

De verhuurder is verantwoordelijk voor groot onderhoud. Daaronder vallen bijvoorbeeld lekkages van het dak of de dakgoot en het schilderwerk aan de buitenzijde. Het klein dagelijks onderhoud komt voor rekening van de huurder. Zo is de huurder onder meer verantwoordelijk voor het binnen-schilderwerk, en de reparaties en onderhoud aan de kranen het ontstoppen van de gootsteen.

In een standaardregeling is opgenomen welke taken voor rekening van de huurder komen en welke taken voor rekening van de verhuurder komen. Van deze regeling mag niet ten nadele van de huurder worden afgeweken. De verhuurder mag wel met de huurder afspreken dat hij bepaalde reparaties die onder de verantwoordelijkheid van de huurder vallen uitvoert. De kosten van deze reparaties mag de verhuurder vervolgens via de servicekosten bij de huurder in rekening brengen.