Huur opschorten

Huur opschorten

Mag de huurder de huur inhouden als sprake is van gebreken?

Een huurder mag niet zomaar de huur of een deel daarvan inhouden als de verhuurder niet aan zijn onderhoudsverplichtingen voldoet.

De huurder is allereerst verplicht om ernstige gebreken bij de verhuurder te melden. Het is aan te raden om de verhuurder op de hoogte te stellen van gebreken door middel van een (aangetekende) brief. De verhuurder dient in de gelegenheid te worden gesteld om de gebreken te verhelpen. Dat betekent dat de huurder verplicht is om de verhuurder binnen te laten voor reparaties.

Indien de verhuurder niet of niet tijdig reageert op het verzoek om de gebreken te verhelpen heeft de huurder van (sociale huursector) woonruimte twee mogelijkheden. De huurder kan een vordering tot vermindering van de huurprijs indienen bij de kantonrechter of een verzoek tot huurverlaging bij de Huurcommissie. De Huurcommissie kan alleen een verzoek in behandeling nemen als de verhuurder schriftelijk op de hoogte is gesteld van de gebreken en een termijn van zes weken heeft gekregen voor herstel van de gebreken.

De huurder van (vrije huursector) woonruimte dient zich voor een vordering verlaging huurprijs tot de kantonrechter te wenden. Voor deze procedure geldt de voorwaarde van zes weken tijd voor herstel niet. Wel zal de kantonrechter altijd beoordelen of de verhuurder voldoende in de gelegenheid is gesteld om het gebrek te herstellen.