Onderhuur

Onderhuur

Mag woonruimte of bedrijfsruimte onderverhuurd worden?

Onderhuur betekent dat ruimte wordt gehuurd van een andere huurder, de hoofdhuurder.

Een huurder van woonruimte mag die woonruimte niet geheel onderverhuren, tenzij de verhuurder daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Gedeeltelijk onderverhuren mag wel indien de huurder van een zelfstandige woning (eigen ingang, keuken en toilet) in die woning zijn hoofdverblijf heeft. Dit is anders indien de verhuurder onderhuur uitdrukkelijk heeft verboden.

De onderhuurder van onzelfstandige woonruimte (kamer) geniet geen huurbescherming.
De onderhuurder van zelfstandige woonruimte geniet wel huurbescherming. De verhuurder kan op een beperkt aantal gronden de kantonrechter verzoeken de onderhuurovereenkomst te ontbinden.

Onderhuur van bedrijfsruimte is toegestaan tenzij de verhuurder dit contractueel heeft verboden. De onderhuur eindigt in geval van toewijzing van de beëindigingsvordering door de rechter. Indien de hoofdhuur eindigt op grond van een beëindigingsovereenkomst, eindigt de onderhuur alleen als de onderhuurder daarmee instemt. Doet hij dat niet, dan kan de hoofdverhuurder hem wel tot ontruiming dwingen, maar bestaat de mogelijkheid voor de onderhuurder om schadevergoeding te vorderen van de hoofdhuurder.